Captain Cold

Категория: НеТоп / Капитан Холод

Captain Cold

Леонард "Лен" Снарт (Гражданин Холод)

Категория: Фото DC Comics / Капитан Холод